Harasov.eu

Vítáme Vás na stránkách Harasov.eu a děkujeme za Váš zájem o Harasov.

Dobrý den,
navazujeme tímto na úvodní prohlášení z března tohoto roku a rádi bychom Vás informovali o dění a bližších plánech týkajících se Harasova.

Předně se omlouváme za informační prodlevu, vývoj je opravdu překotný a času je pomálu, ale zejména jsme chtěli podat informace co nejkompaktnější jako výsledek měsíců promýšlení, zjišťování a debat…

Předně nutno uvést, s ohledem na různé informační šumy, že rybník zůstane přístupný veřejnosti, mělo by dojít k rozšíření pláže a úpravám vstupu do vody.

Naopak je naší snahou, aby srub i hotel nyní veřejnosti přístupné nebyly. Zvědavců a nenechavců je stále dost, navíc je vstup do obou staveb nebezpečný. Do jisté míry to lze chápat, když obě stavby byly léta nezajištěné a přístupné, nicméně nyní, po dobu přestavby, nemůžeme tolerovat ničení plotu a vstup cizích osob. Ostatně i proto, aby všichni měli informace o dění na Harasově, byly vytvořeny tyto stránky.

Srub by měl být přestavěn tak, aby se více nejednalo o srub, ale o architektonicky hodnotnou dřevěnou stavbu, která bude důstojným partnerem secesní budově hotelu. Proto jsme po předchozím zhodnocení různých návrhů spojili síly s architektonickou kanceláří architekta Davida Vávry, jeho návrh přestavby bychom chtěli realizovat. Jedná se o překrytí „sruboviny“ svislými prkny s folklorizujícím dekorem. Tento výtvarný záměr je nejen volnou parafrází na lidovou architekturu na Kokořínsku, ale je také vzpomínkou na šťastné chvíle české svobodné architektury dvacátých let 20. století, spojené se jmény Josefa Gočára, Pavla Janáka nebo i Dušana Jurkoviče. Navíc tento záměr zcela koresponduje s architektonickým řešením secesního hotelu Harasov a okolních staveb. V přízemí srubu bude restaurace s otevřenou kuchyní, v patře vybavené pokoje penzionu. To vše by mělo být zprovozněno na počátku příští turistické sezony. Vše nyní záleží zejména na správě CHKO Kokořínsko, která naše záměry posuzuje.

Pokud se jedná o hotel, tento bychom chtěli postupně vyčistit a co nejdříve opatřit novou střechou. I na rekonstrukci hotelu se podílí architekt David Vávra, nicméně se jedná hlavně o podobu interiérů a vnitřního uspořádání. Vzhled hotelu Harasov zůstane téměř beze změn. V případě hotelu je časový výhled otevření velmi neurčitý a v řádech roků. Technické řešení a projekce architektonických návrhů zajišťuje, stejně jako v případě srubu, místní projekční firma pana Milana Drechslera.

Jak si návštěvníci Harasova jistě povšimli, bylo zprovozněno placené parkoviště – vycházíme z toho, že pro návštěvníky Harasova je lepší zaplatit symbolické parkovné a mít jistotu, že u rybníka budou ležet na posekané trávě a ne na neudržovaném porostu mezi odpadky, vajgly a psími výkaly, i z tohoto důvodu jsme v celém prostoru zavedli Návštěvní řád.

V okolí parkoviště jsou neudržované pozemky, na kterých je naším záměrem vybudovat malý rodinný kemp s kvalitním zázemím v suterénu srubu, kde bude zároveň zřízeno veřejné WC přístupné od rybníka. I tento záměr čeká na schválení ze strany CHKO Kokořínsko.

Pokud se jedná o rybaření, v tomto směru máme rezervy. Odborná firma provedla důkladný monitoring stavu rybníka a jeho zarybnění. Na základě jejich doporučení budeme dále postupovat a investovat do zdravé násady ryb. Každopádně v příštím roce budou k dispozici povolenky a rybářské lístky k zakoupení na těchto stránkách nebo ve srubu.

Záměrem je zřídit také dětské hřiště, půjčovnu sportovních potřeb. Intensivně také pracujeme na vytvoření zázemí pro cyklistické centrum s půjčovnou kol a testovacím střediskem, tato jednání doposud nebyla uzavřena.

Vše závisí na Správě CHKO Kokořínsko, jejíž vyjádření ke shora uvedeným záměrem očekáváme.

Děkujeme za korektní a vstřícné jednání ze strany obce Vysoká.

V Harasově 31. srpna 2016

rodina Veselých
info@harasov.eu

Starší prohlášení:

Naším záměrem je uvést bývalý Hotel Harasov do stavu co možná nejvíce se blížícímu původnímu stavu. Stejně tak je naším záměrem dokončit a uvést do provozu i nedávno postavený srub, a to tak, aby co nejvíce souzněl s hotelem, jehož krásy jsme si dobře vědomi. Neméně je potom naším záměrem uvést do pořádku i celé okolí rybníka, budov i parkoviště tak, aby vynikla krása okolní přírody a zároveň, aby vše tvořilo funkční celek.

Velmi nás trápí stávající stav zdevastovaných staveb prorůstajících vegetací a spousty odpadků. Nepořádek a anarchii bychom chtěli nahradit jasnými pravidly fungování tak, aby si nádherné okolní scenerie mohli užít ti, co o to mají zájem a nikoli ti, co přivezli vyvézt odpadky, vyvenčit svého miláčka, zařádit si na čtyřkolce atp.

Jak vyplývá ze shora uvedeného, my sami jsme investory a chceme věnovat čas, energii i finanční prostředky ke zvelebení Harasova. Za naší rodinou je potom i v Kokořínském dole vidět kus práce a mimo jiné zrekonstruované nemovitosti, jejichž stav nebyl nepodobný stavu hotelu Harasov. Samozřejmě někdo může mít k výsledkům naší práce a úsilí výhrady, ale nelze očekávat, že by všichni měli stejný názor. Nejsme tedy ti, kdo mají „výborný nápad“ zrekonstruovat Harasov a hledají či mají za tímto účelem investory, to ostatně bylo podle našeho názoru prokletí Harasova posledních 25 let – vždy se stal vlastníkem někdo, kdo měl záměr, měl investory a výborné nápady – bohužel výsledkem těchto záměrů je stávající stav Harasova….

Závěrem uvádíme, že jsme mile překvapeni zájmem o Harasov a skutečností, že nemálo lidí vnímá krásu tohoto koutu naší země a chce udělat něco pro jeho záchranu. Proto si dovolujeme požádat o spolupráci ve směru poskytnutí dobových fotografií, pohledů, dokumentů atd. týkajících se Harasova, které by mohly být v následujících letech při postupné rekonstrukci použity. Budeme rádi za každý nápad a pomoc třeba i fyzickou při záchraně Harasova. Za tímto účelem jsme zřídli korespondenční e-mailovou adresu info@harasov.eu.

Děkujeme za Váš zájem a podporu.

V Harasově 21. března 2016

rodina Veselých